PHV je vazdušna zavesa velike jačine pogodna za prostore koji sus stalno otvoreni i može se montirati na do 4m visine. koja može biti ambijentalna, električna i vodena.

Glavne karakteristike:

  • Erp standard 2015
  • Postoji dizajnerski model proizvoda pogodan da se uklopi u arhitektonski zahtevne prostore
Šifra: 0007 Kategorija: