Home page

{ Image Slider. Images (6): 698, 699, 700, 701, 702, 703 }

slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
slider-6

{ Text Block: }

[ENG]„Klima M“ na jednom mestu pruža najbolja rešenja za sve vrste termotehničkih instalacija. Više od 20 godina je pouzdan partner i oslonac velikim industrijskim i maloprodajnim sistemima, kao i stambenim objektima.

{ Small Bar }

{ Text Block: }

[ENG]Zahvaljujući dobrom ugledu koji je stekla višegodišnjim profesionalnim radom, „Klima M“ je danas ovlašćeni uvoznik i diler dve najveće svetske kompanije u oblasti klimatizacije, američke kompanije „Carrier“ i japanske opreme za klimatizaciju i grejanje vrhunskog kvaliteta „Mitsubishi Electric“ ovlašćeni distributer ALP (Italija) i EUROPAN (Italija) predizolovanih panela i zastupnik Thermoscreens vazdušnih zavesa (Velika Britanija) I pumpa za odvod kondenzata EDC (Velika Britanija).

Read more …

{ Blank Space }

{ Info Box: }

Activities

  • Sales of HVAC equipment
  • Designing and engineering of HVAC systems
  • Installation of HVAC systems
  • Service and maintain of HVAC installations

{ Dashed Divider Line }

{ Single Image: 684 }

mitsubishi-logo-230x160

{ Blank Space }

{ Text Block: }

[ENG] „Mitsubishi Electric“ je kvalitetom svojih proizvoda zauzeo lidersku poziciju na tržištu klimatizacije, grejanja i hlađenja. Mitsubishi electric je jedan od najvećih proizvođača opreme za klimatizaciju u svetu.

Read more […]

{ Blank Space }

{ Single Image: 690 }

alp-logo-230x160

{ Blank Space }

{ Text Block: }

ALP the world leader manufacturer of Aluminium Pre-insulated Ducting Systems.

Read more […]

{ Blank Space }

{ Single Image: 683 }

carrier-logo-230x160

{ Blank Space }

{ Text Block: }

[ENG] Davne 1902. godine Willis Carrier je projektovao prvi moderan klima uređaj, a danas je Carrier najveća svetska kompanija u oblasti klimatizacije, čiji uređaji održavaju temperaturu u Beloj kući, Kremlju, Sikstinskoj kapeli i drugim najpoznatijim svetskim objektima.

Read more […]

{ Blank Space }

{ Single Image: 685 }

thermoscreens-logo-230x160

{ Blank Space }

{ Text Block: }

[ENG] Thermoscreens je Britanska kompanija koja je započela proizvodnju vazdušnih zavesa davne 1965. god. i predstavlja jednu od prvih I danas jednu od vodećih kompanija za proizvodnju kvalitetnih vazdušnih zavesa u svetu.

Read more […]

{ Blank Space }

{ Single Image: 978 }

edc-logo-230x160

{ Blank Space }

{ Text Block: }

[ENG] Pumpe za odvod kondenzata renomiranog Britanskog proizvođača.

Read more […]

{ Blank Space }

{ Single Image: 977 }

europan-logo-230x160

{ Blank Space }

{ Text Block: }

[ENG] Europan je Italijanska kompanija koja se specijalizovala za proizvodnju predizolovanih panela za proizvodnju HVAC kanala vrhunskog kvaliteta.

Read more […]

{ Blank Space }

{ Blank Space }

{ Text Block: }

Our partners

{ Dashed Divider Line }

{ Text Block: }

[logo-carousel id=home-page]