ALP inox 200 RF

dimenzije panela: 4000x1000mm
debljina panela: 21mm
gustina pene: 48 Kg/m3
debljina inoksa: 100 mikrona
obrada inoksa: gladak
debljina aluminijuma: 200 mikrona
aluminijumska folija: hrapava
težina panela: 2,3 kg/m2


Author: belit-biljana
s